grafika
MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA".
W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Honorowy patronat nad Projektem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości, kim jest i skąd pochodzi. Celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, poznanie tańców ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem. Za realizacja projektu w naszym przedszkolu zajęły się Beata Dreślińska i Joanna Cieplińska.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się