bip2.jpg
Rekrutacja do przedszkola.png
Wyszukiwarka
Styczeń 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
20 21 22 23 24 25 26
Czwartek, 23.01.2020
Miejsce: Urząd Miasta Rypin,ul. Warszawska 40, Sala sesyjna
ban-biblioteka.jpg
ban-pogoda.jpg
Banerek - repertuar.jpg
Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja do przedszkoli publicznych

Do publicznych przedszkoli w Rypinie przyjmuje się dzieci na wolne miejsca i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodzica kandydata do przedszkola. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę jednakowe w całym kraju kryteria przyjęcia dzieci do przedszkoli publicznych ustalone w art. 131 ust. 2 - Prawo oświatowe. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania bierze się pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miasta Rypin.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja powołana przez dyrektora.

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do przedszkola otrzymają do 10 maja 2019 r. pisemną informację od Burmistrza Miasta Rypin wskazującą miejsce, gdzie takie miejsce jest zapewnione. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Rypin mogą być przyjęci do przedszkoli publicznych, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w danym przedszkolu są nadal wolne miejsca.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich w Rypinie na rok szkolny 2019/2020:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1marca do 29 marca 2019 r.

od 27 maja do 3 czerwca 2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z potwierdzeniem okoliczności zawartych w oświadczeniach

od 1 kwietnia do 19 kwietnia 2019 r.

od 4 czerwca do 7 czerwca 2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 kwietnia 2019 r.

10 czerwca 2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 11 kwietnia do 18 kwietnia 2019 r.

od 10 - 19 czerwca 2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22 kwietnia 2019 r.r.

20 czerwca 2019 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się